Ilmoita laittomasta aineistosta kohdatessasi sellaista

Teknologiat mahdollistavat myös väärinkäytön

Viimeisen vuosikymmenen aikana Internetin ja muun teknologian kehitys ovat tuoneet uudenlaisia muotoja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Kaikessa monimuotoisuudessaan ilmiön mahdollisimman tehokas ennaltaehkäisy on ensiarvoisen suuressa roolissa. Pinky.fi haluaa olla mukana tukemassa tätä tärkeää työtä.

Digitaaliseen mediaan liittyvä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on moniulotteinen ilmiö. Teknologian kehitys ja muuttuva toimintaympäristö, sekä lapsiin tai lasten kuviin seksuaalista kiinnostusta tuntevien ja laittoman kuvamateriaalin kysynnästä hyötyä tavoittelevien toimintatavat tuovat siihen jatkuvasti uudenlaisia ulottuvuuksia. Digitaalisella medialla tarkoitetaan tässä yhteydessä internetiä, digikameroita, kännyköitä, pelikoneita, tietokoneita ym laitteita, ohjelmistoja ja tiedon välityksen tapoja joilla on mahdollista käsitellä tietoa tai luoda yhteyksiä.

Nettivihje

Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n vuodesta 2002 ylläpitämä vihjepalvelu Internetissä olevan laittoman aineiston tai toiminnan ilmoittamiseksi – erityisesti silloin, kun se liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti.

Nettivihje toimii osana kansainvälistä verkostoa, joka pyrkii poistamaan verkosta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää laitonta materiaalia niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin yhteistyössä. Nettivihje välittää tiedon ulkomaisilla sivuilla sijaitsevasta laittomasta aineistosta verkoston jäsenelle siinä maassa, jossa laiton aineisto sijaitsee. 

Meille on itsestään selvää, että laitonta materiaalia kohdatessamme teemme siitä ilmoituksen asiaan kuuluvalla tavalla.

Ilmoita laittomasta materiaalista tästä:

Nettivihje

Suomalaisen Nettivihjeen ja kansainvälisen INHOPE-verkoston selkeä päätavoite on edistää ja nopeuttaa laittoman, alaikäisiä koskevan seksuaalisen materiaalin poistumista tietoverkoista. INHOPE-verkoston yhteiseen tietokantaan tuli vuonna 2014 yhteensä 89 758 vihjettä, jotka koskivat laitonta, lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen yhteydessä otettua kuva- ja videomateriaalia. Kasvua edellisvuoteen oli 63 %. Laittomasta aineistosta 7 % koski pieniä, taaperoikäisiä lapsia.

Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelussa käsiteltiin vuonna 2014 yli 2 300 vihjettä. Vihjeistä viidesosa koski laittomaksi arvioituja kuva- ja videoaineistoja. Laittomaksi arvioitu aineisto on tyypillisesti otettu lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä.

Lopuksi: jos koet seksuaalista kiinnostusta alaikäisiä kohtaan, nosta asia ajoissa pöydälle ja hae apua: http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lapset-ja-digitaalinen-media/otanvastuun/